Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale: prof. univ. dr. Ioana Bican, „Arhive și manuscrise contemporane ale literaturii române. Între «hârtii destinate colectei ecologice» și monumente de istorie culturală”, 4 decembrie 2020