Despre

Cadrul general

Programul ProUBB+ cu care prof. Daniel David a câștigat mandatul 2020-2024 de Rector al UBB, și asumat de echipa sa de prorectori, “își propune ancorarea definitivă a UBB în aria academică europeană/internațională, ca universitate world-class, continuând angajamentul pentru tradiție și excelență al fondatorilor universității. […] Programul ProUBB+ susține o dezvoltare proactivă a UBB, pentru oameni și prin oameni, cu politici instituționale de susținere, sub angajamentul Nemo resideo (fiecare membru de bună-credință a comunității are rolul său important și nimeni nu este lăsat în urmă), într-o paradigmă academică a încrederii și deschiderii.”

Cităm în continuare:

Deschiderea are în vedere două aspecte esențiale. Primul: universitatea are și rolul de a cataliza procesele de cunoaștere din afara universității, fiind un participant activ în lumea sa, lucru absolut necesar azi, când oamenii au un nivel avansat de educație, iar accesul la cunoaștere este democratizat  substanțial față de epocile anterioare. Al doilea aspect se referă la faptul că universitatea trebuie să devină ea însăși un spațiu deschis pentru cei din afara comunității academice tradiționale (studenți/cadre didactice/cercetători/personal administrativ), care doresc să se implice, competent și creativ, în cunoaștere.”

Cu alte cuvinte, Universitatea nu este un turn de fildeș, sau, ca să folosim un simbol din literatura universală, o “provincie pedagogică”, o Castalia (cum numea Herman Hesse o asemenea utopie în romanul său Jocul cu mărgele de sticlă), în care se produce cunoaștere pentru cunoaștere, în circuit închis. Căile și culoarele pentru a împărtăși această cunoaștere sunt cel puțin trei, adresându-se unor categorii diferite de public, dar legate între ele:

  • mediul științific, academic și universitar național și mondial;
  • studenții care sunt consumatori ai acestei cunoașteri pentru a deveni la rândul lor producători de cunoaștere;
  • publicul larg, societatea în care universitatea este integrată și care este beneficiarul de drept al rezultatelor produse în instituțiile de învățământ.

Pentru a aplica principiul deschiderii universității către societate, la nivelul Rectoratului funcționează două portofolii de prorector, cu direcțiile și centrele subordonate lor:

– Relația cu societatea – pe componenta socio-economică, portofoliu care vizează cercetările și activitățile legate de inovație și transfer informațional, tehnologic și economic din perspectiva domeniilor științelor tari (fizică, chimie, matematică, biologie, geologie, geografie etc.) cât și a celor sociale (politică, drept, economie, business, psihologie etc.)

– Relația cu societatea – pe componenta socio-culturală, portofoliu dedicat științelor și disciplinelor umaniste (filosofie, istorie, sociologie, psihologie, lingvistică și literatură, teologie, arte, teatru și film, educație fizică și sport etc.), culturii în general

Misiune și obiective

Misiunea programului UBB Cultural este de a crea o platformă amplă de comunicare între comunitatea universității noastre (cadre didactice, cercetători, studenți, doctoranzi etc.) și publicul larg atât local, cât și național, prin care cunoștințele, activitățile și practicile culturale dezvoltate în UBB să fie deschise publicului larg, iar universitatea la rândul ei să se deschidă către lumea culturală a cetății.

Programul UBB Cultural își propune următoarele obiective:

  1. producerea de cunoaștere și creație culturală. Accentuarea zonelor interdisciplinare, a dialogului între discipline și producerea unui cadru de susținere a colaborării
  2. popularizarea cunoașterii produse de UBB (inclusiv cea științifică și de cercetare) în rândul publicului larg, prin organizarea de activități multiple de contact, dialog etc.
  3. centralizarea, sub umbrela comună a unui brand UBB, a activităților culturale punctuale desfășurate în universitate, adeseori de o extraordinară bogăție, dar câteodată insuficient cunoscute și valorizate, oferindu-le o mai bună vizibilitate și rezonanță mediatică
  4. colaborarea cu parteneri din societate care produc cunoaștere culturală
  5. deschiderea universității către publicul larg, atragerea în activitățile universitare culturale a celor interesați de aceste domenii și teme

Din această perspectivă, programul Prorectoratului privind deschiderea universității către societate pe latura socio-culturală își propune să reorganizeze, să creeze și să restructureze într-o arhitectură unitară și comprehensivă o serie de componente instituționale ale UBB.