Turnul Croitorilor, Turn al Cunoașterii. Dialoguri academice – Studium Generale: conf. univ. dr. Cristian Litan (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor), „Aplicații ale teoriei jocurilor în economie”, 4 martie 2021